Autor
Ilona Kružíková

Author

Ilona Kružíková

Share

V průběhu března jsme s klienty v naší klubovně v rámci příprav na velikonoční svátky a na prodejní výstavku vyráběli různé výrobky. Každý si našel to své, někdo pekl beránky a mazance, jiný zápichy, nebo hnízda ze dřeva a proutí, nebo se stříhalo různé jarní a velikonoční motivy z papíru do oken. Díky tomu jsme společně zavzpomínali, jak tyto svátky klienti trávili v době, když ještě byli doma.