Služba Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa je poskytována dle §49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je zajišťována v rozsahu základních činností dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Uživatel má právo požádat o poskytnutí kteréhokoliv úkonu ze základních činností:

Zrekonstruovaný pavilon A v DPS Krásná Lípa

Zrekonstruovaný pavilon A v DPS Krásná Lípa

a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) aktivizační činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a zájmů a oprávněných zájmů,

Domov pro seniory Šluknov – Krásná Lípa poskytuje celoroční nepřetržitou pobytovou službu v jedno, dvou, tři a čtyř lůžkových pokojích. Pro zabezpečení imobilních uživatelů je z celkového počtu šesti ubytovacích pavilonů v pěti pavilonech zabezpečen bezbariérový přístup. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, šatní skříní, stoly, židlemi, stropním světlem, lampičkou a signalizačním zařízením s možností komunikace s ošetřovatelským personálem. V rekonstruovaných budovách je součástí pokojů bezbariérová koupelna s WC. V ostatních budovách jsou sociální zařízení společná na chodbě. Uživatelé si po dohodě s vedením Domova mohou pokoje dovybavit vlastním nábytkem a spotřebičem.

Uživatelům je zabezpečena pomoc při péči o vlastní osobu kvalifikovanou ošetřovatelskou péčí. Ošetřovatelský personál se podílí na tvorbě individuálního ošetřovatelského plánu každého uživatele.

V Domově je zajištěna celodenní strava, skládající se ze snídaně, svačiny, oběda, svačiny, večeře. Strava je organizována na jídelnách či přímo na pokojích uživatelů. Dietní strava je uživatelům poskytována v souvislosti s požadavkem ošetřujícího lékaře. Uživatelé si mohou zvolit ze dvou jídel obědů. Na tvorbě jídelního lístku se podílejí i zástupci uživatelů v rámci stravovací komise.

V zařízení jsou k dispozici společenské místnosti, vybavené televizory a vkusným nábytkem, kde každý uživatel může trávit svůj volný čas.

Poskytované služby zajišťuje kvalifikovaný personál a to v oblasti přímé obslužné péče, zdravotní péče, aktivizační péče a sociální péče.