Vážení žadatelé,

připravili jsme pro Vás stručný přehled toho, jak si zažádat o poskytování služby našeho Domova. Pokud je Vám tedy více jak 65 let a necítíte se již na to žít doma sami, není nic jednoduššího, než se řídit následujícími kroky.

  1. Žadatel vyplní formulář Žádost o poskytnutí pobytové služby Domova pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, služba domov pro seniory (*viz níže – Žádost o pobytovou službu)
  2. Žadatel si u svého ošetřujícího lékaře vyžádá záznam o zdravotním stavu – lékař vyplní Vyjádření lékaře (*viz níže – Vyjádření lékaře)
  3. Pokud jsou splněny oba předchozí body, může být Žádost o pobytovou službu spolu s Vyjádřením lékaře doručena na adresu (osobně, poštou, emailem):

Domov pro seniory Šluknov

Ing. Hana Frimlová

Křečanská 630

407 77  Šluknov

frimlova@dsskl.cz

  1. Po obdržení kompletní žádosti proběhne sociální šetření v místě aktuálního pobytu žadatele a Žádost bude posouzena komisí pro schvalování žádostí.
  2. O rozhodnutí komise (splňuje/nesplňuje podmínky přijetí) bude žadatel písemně informován.
  3. V případě splnění podmínek přijetí bude žadatel zařazen do pořadníku žadatelů a po uvolnění místa v zařízení bude kontaktován.

Bližší informace se dozvíte od sociální pracovnice Ing. Frimlové Hany na tel. čísle 412 386 312 nebo 778 435 467

 

 Informativní leták DpS Šluknov

 Žádost o pobytovou službu

 Vyjádření lékaře

 Pravidla přijetí

 Průběh sociálního šetření

 Seznam doporučených věcí

Vzor smlouvy s klientem DpS Šluknov

Ceník úhrad platný od 1. 3. 2024

Domácí řád DpS Šluknov