Zařízení Domova pro seniory usiluje o prožití aktivního života, dbá na přání, požadavky i připomínky uživatelů. Využití volnočasových aktivit je nabídnuto všem uživatelům individuálně nebo skupinově v pravidelném setkání za přítomnosti aktivizačních pracovníků. Volnočasové aktivity mají cíl zlepšovat soběstačnost uživatele a posilovat jeho psychickou i fyzickou kondici. Rehabilitační péče je zajišťována formou aktivizace uživatelů. Cílem pohybových a relaxačních činností je dosažení a udržení optimální a tělesné zdatnosti a výkonnosti u každého klienta. Veškeré aktivizace poskytované sociální službou jsou založené na dobrovolnosti uživatel. Na vytvoření volnočasových aktivit se podílejí všichni uživatelé. Mohou se jich účastnit přátelé a rodina uživatel. Pro přepravu osob je k dispozici 9 místný minibus, který je využíván na výlety do blízkého i dalekého okolí.Pravidelně prováděné volnočasové a zájmové programy:

Procvičování kognitivních a pohybových funkcí
Příklad technik pro trénování paměti, jemné a hrubé motoriky:
– vytváření slov, veršů, příběhů, doplňování kvízů a tajenek, stolní i slovní hry na paměť, reminiscenční terapie, sportovní činnosti (kuličková, kuželky, šipky, fotbálek, puzzle, atd…)

Výtvarné činnosti
Uživatel má možnost podílet se na tvorbě zvelebování zahrady, vnitřních budov a pokojů. Provádějí se různé činnosti, které souvisejí s novoročním obdobím, tradicemi a zvyky. Příklady technik:
– výroba výrobků z papíru, přírodnin a materiálů, rukodělné činnosti, arteterapie

Relaxační aktivity
Pro dobrý psychický stav má uživatel možnost využít těchto relaxačních metod:
– muzikoterapie, aromaterapie, relaxační cviky, sezení v prostředí domácí solné jeskyňky

Společenské a kulturní programy
Uživatelé mají možnost využít společenských a kulturních programů v zařízení i mimo něj poskytujeme
– hudební zábavy, koncerty, oslavy, přednášky, besedy, bohoslužby
– návštěvy divadla, kina, výlety, zájezdy, návštěvy jiných zařízení a sportovišť
– předčítání, vaření, hraní společenských her, sledování TV, vaření, procházky po okolí
– Pořádání zábavných programů, které jsou zaměřené na roční období a tradice např. masopustní zábava, velikonoční zábava, pálení čarodějnic, vánoční koncerty atd…

Pohybové aktivity
zaměřené na skupinové a individuální cvičení
– cvičení s nářadím – balóny, cvičební gumy, šlapadlo, rotoped, vibra belt)
– nácvik chůze s kompenzační pomůckou
– elektroterapie – biolampa, masážní podložky
– perličkové koupele celkové ve vaně či částečné dolních končetin.