Volnočasové aktivity

Zařízení Domova pro seniory – Domova se zvláštním režimem usiluje o prožití aktivního života, dbá na přání, požadavky i připomínky uživatelů. Využití volnočasových aktivit je nabídnuto všem uživatelům individuálně, nebo skupinově v pravidelném setkání za přítomnosti aktivizačních pracovníků. Volnočasové aktivity mají cíl zlepšovat soběstačnost uživatele a posilovat jeho psychickou i fyzickou kondici.

Na vytvoření volnočasových aktivit se podílejí všichni, účastnit se jich mohou také přátelé a rodina uživatelů. Pro přepravu osob je k dispozici 9 místní minibus, který je využíván na výlety do blízkého i dalekého okolí.

Pravidelně prováděné volnočasové a zájmové programy:

 Společenské a zábavné hry

 • Procvičování kognitivních a pohybových funkcí (trénování paměti, jemná a hrubá motorika)
 • Sportovní činnosti – kuličková, kuželky, šipky, navlékání korálků, hod granátem, vázání šátků, skládání předmětů dle velikosti, fotbálek, a jiné.
 • Vědomostní činnosti – vytváření slov, veršů a příběhů, kvízy a tajenky, slovní hry, křížovky, deskové hry, skládačky, pexeso, a jiné.

Výtvarná činnost

 • Provádějí se různé činnosti, které souvisejí s novoročním obdobím, tradicemi a zvyky.
 • Výtvarné techniky – kresba, malba, malování na porcelán, sklo, textil, malování do mouky, a jiné.
 • Textilní techniky – textilní koláže, výroba textilní dekorace, hřejivých polštářů, a jiné)
 • Práce s papírem a přírodních materiálů – mačkání papíru do kuličky, koláže, sypané obrázky z přírodnin, a jiné.

Zájmové aktivity

 • Pečení a vaření – Pro uživatele máme vybavenou kuchyňku, kterou využíváme pro tuto činnost.
 • Zvelebování zahrady – výhodou našeho zařízení je rozsáhlý park, uživatele zde mohou trávit svůj volný čas. Podílí se na pěstování záhonku s bylinkami a skalničky. Společně pečuji o květiny v truhlících.

Relaxační terapie

Pro dobrý psychický stav má uživatel možnost využít těchto relaxačních metod:

 • Aromaterapie – poslech relaxační hudby s vonnými oleji
 • Sezení v prostředí domácí solné jeskyňky.
 • Relaxační hudba – se slovním doprovodem.
 • Relaxační cviky – jednoduché protahovací cviky, dechová cvičení.
 • Relaxační dotyková terapie

Terapeutické aktivity

 • Reminiscenční terapie – vyprávění a prožívání životního příběhu uživatele. Tematické vyprávění – lázně, obchod, práce, a další.
 • Muzikoterapie – aktivní hraní na hudební nástroj. Poslech a zpěv oblíbené hudby. Vyprávění o zpěvácích, hudbě, a další. Poslech přírodních zvuků
 • Terapeutická panenka – mimo jiné napomáhá k oživení vzpomínek v produktivním období života. Doba, ve které se uživatel cítil být potřebný, důležitý, milovaný.
 • Canisterapie – pracovnice pravidelně dochází s jorkšírky Elli a Abby.
 • Smyslová terapie – Rozvíjení a posilování smyslů – chuť, čich, sluch, hmat, zrak

Sebeobslužná činnost

 • Nácvik běžných denních činností
 • Nácvik a dopomoc, pro zachování co nejdelší soběstačnosti
  • Oblast:
   • Oblékání – nácvik oblékání, svlékání, zapínání knoflíků, zavazování tkaniček, a další.
   • Osobní hygiena – péče o vzhled – úprava vlasů, a další.
   • Sebesycení – nácvik používání lžíce, příborů, nabírání potravy, držení nápoje, a další

Klub filmového diváka

 • Tematické týdny se slavnými osobnostmi z filmů pro pamětníky, filmy na přání uživatelů.

Čtení na pokračování

 • Četba knihy na přání, četba časopisu, denní tisk

Společenské a kulturní programy

Uživatelé mají možnost využít společenských a kulturních programů v zařízení i mimo něj.

 • Pořádání zábavných programů, které jsou zaměřené na roční období a tradice např. masopustní zábava, velikonoční zábava, pálení čarodějnic, vánoční koncerty, a další.
 • Hudební zábavy, koncerty, oslavy narozenin, přednášky, besedy, církevní bohoslužby
 • Návštěvy: divadla, kina, muzea, expozice, výstavy, památky, krajina, cukrárna a restaurace, zoologická zahrada, projížďky po Šluknovském výběžku, návštěvy jiných zařízení a sportovišť
 • Vyhledávání veřejných služeb, dle přání uživatele. Nákupy uživatelům

  Společenská místnost “B”

  Společenská místnost “A”