Pravidla přijetí do DZR Krásná Lípa

Informační leták DZR Krásná Lípa

Žádost o pobytovou službu DZR Krásná Lípa

Vyjádření lékaře DZR

Sociální záznam k nástupu

Seznam osobních věcí

Vzor smlouvy s klientem DZR Krásná Lípa

Vzor alternativní smlouvy s klientem DZR Krásná Lípa

Ceník úhrad platný k 1. 3. 2024

Domácí řád DZR Krásná Lípa