Výlet do Jiřetína pod Jedlovou

16.5 V dopoledních hodinách jsme navštívili nedaleké hospodářství, které se nachází v klidném prostředí. Mnozí z nás si mohli pohladit či nakrmit zvířata, které tam chovají. Výlet byl opravdu vydařený a počasí nám také přálo.