Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

S účinností ode dne 22.11.2021 do odvolání probíhají návštěvy neomezeně, ale za daných pravidel stanovena dle Mimořádného opatření Č. j.: MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN ze dne 18.11.2021: 

  • Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
  • Osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
  • Osoba, která v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID – 19 a doloží o tom doklad, nemusí předkládat výše uvedené testy.
  • Osoba byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží očkování národním certifikátem, za podmínky že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, přičemž nejeví příznaky onemocnění.
  • Osoba do 12 let věku není povinna prokazovat se některým z výše uvedených podmínek.

Pravidla pro návštěvy:

  • Navštěvující osoba na recepci odevzdá některé z výše uvedené potvrzení a bude změřena teplota, pokud bude vyšší než 37,5 °C – nebude návštěva uskutečněna.
  • Každá návštěva bude mít po dobu návštěvy na sobě respirátor třídy FFP2 nebo KN94 bez výdechového ventilu.
  • Při odchodu se návštěva odhlásí na recepci.

Žádáme, aby návštěvníci respektovali daná pravidla a chránili tím zdraví našich klientů i zaměstnanců.

Děkuji za spolupráci a pochopení

Mgr. Dagmar Hluchá

ředitelka