Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

25. 2. V odpoledních hodinách jsme se sešli v naší kuchyňce, kde probíhal náš „Literárně hudební koutek“. Téma dnešního dne byli zpěvák Daniel Konečný a český prozaik Alois Jirásek. Klienty jsme seznámili o jejich životě a jejich tvorbě. Připomněli jsme si významná díla Aloise Jiráska a poslechli si známé písně Dana Konečného.  Všem se odpoledne moc líbilo a těší se na další setkání.