Ze života DOZP – říjen

Oslavili jsme společně „ Den seniorů“ , který připadl na 2. října. Připravili jsme pro uživatele malé občerstvení a všichni jsme si odpoledne příjemně užili a budeme se těšit opět za rok.

Každé úterý a čtvrtek  našim uživatelům předčítáme z děl slavných spisovatelů. Tentokrát jsme si četli z knížky „ Staré pověsti české.“

Dopolední aktivitou jsme se věnovali sportovním hrám. Naši senioři si procvičili svoje smysly a zabavili se. Čekali na ně čtyři disciplíny, a to pěnové puzzle,kuželky, poznávání předmětů, vůně koření. Všichni se snažili si poradit co nejlépe. Po ukončení soutěži bylo vyhlášení výsledků a všichni účastníci byli odměněni malou dobrotou.

Dne 21.10. v dopoledních hodinách byli pro naše uživatele připraveny vědomostní soutěže. Měli za úkol poznat město, ve kterém bydlí, znát své jméno, správně určit písmeno a přiřadit chybějící číslo. Naši uživatelé byli velice rádi, že se jim vědomostní kvíz povedl uhádnout. Nakonec jsme si s radostí zatleskali.

Byli jsme pozváni jako každý rok  do Libochovic na „ Turnaj v kuželkách.“ Byl to již 17.ročník turnaje. Soutěžících se zúčastnilo 17 družstev. Naše družstvo se umístilo na pěkném 7. místě. Měli jsme všichni velikou radost. Jako malou pozornost jsme každý z nás obdržel malý dárek na památku. Domů jsme se vraceli spokojeni a samozřejmě se budeme těšit na další soutěžení v Libochovicích.

Další sportovní den se konal v DpS ve Šluknově, kdy jsme byli srdečně zváni. Soutěžilo se v šesti disciplínách. My jsme se umístili na krásném 2. místě. Obdrželi jsme diplom a samozřejmě balíček s dobrotami. Den strávený v DpS byl pro nás velice příjemným a budeme se opět těšit na další setkání s nimi.

Sešli jsme se ve společenské místnosti, abychom se společně usadili a podívali se na promítání filmu „ Na samotě u lesa.“ Promítání mělo veliký úspěch.

K podzimu patří i vhodně zvolená výzdoba jak vnitřních tak venkovních prostor, na které jsme se společně podíleli.

Fotografie z uplynulého měsíce můžete najít na stránkách Rajče.cz

Martina