Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

Během května jsme se také věnovali našim záhonkům a truhlíkům. Sázely se květiny, plely záhonky a upravoval venkovní areál.