Výroba škrabošek

Protože se blížila masopustní zábava, pustili jsme se během měsíce února do výroby škrabošek. Kdo chtěl, mohl
si škrabošku na zábavu vzít. Nyní nám zdobí nástěnku ve společenské místnosti.