Výlet na zábavu Domově Srdce v dlaních Filipov

31. 8. Dnes v odpoledních hodinách jsme se vydali na zábavu do Domova pro seniory ve Filipově, kde se slavilo 50.let od jeho vzniku. Klienti dostali občerstvení v podobě kávy, limonády, nealko piva a také nechybělo grilované maso a sladké občerstvení. K posezení nám hrála místní skupina senior Band, která i v tomto domově bydlí. Pozvání také přijal operní pěvec pan Konař, který zazpíval známé písně. Poté následovaly ukázky výcviku psů a tím tento krásný den zakončili. Klienti byli moc nadšení. Vraceli jsme se zpět domů až večer plni radostných pocitů a zážitků.