Velikonoční prodejní výstavka

Ve čtvrtek 13. 4.2017  se na Magistrátu v Ústí nad Labem konala každoroční velikonoční prodejní výstava, které se účastní příspěvkové organizace Ústeckého kraje. Na této výstavce se prezentoval  i náš domov  s výrobky, na kterých se především podílejí naši klienti. Všem moc děkujeme.