Autor
Ilona Kružíková

Author

Ilona Kružíková

Share

V průběhu měsíce srpna jsme v parku našeho domova nasbírali jablka a na přání našich klientů společně vařily jablečnou přesnídávku. Všichni si na přesnídávce pochutnali.