Trénink paměti

10. 8. Dnes jsme procvičovali paměť formou hádanek, doplňovaček a různých kvízů. Na závěr nechyběla ani procvičovací hra Město, jméno, zvíře, věc. Bylo to moc zábavné.