soutěžní den v Lobendavě

Dne 9.9.2015 se naše dvě družstva zúčastnili v Lobendavě 10.ročníku soutěžního dne “Cesta kolem světa”. Disciplín bylo šest. naše jedno družstvo se umístilo na 4. místě z patnácti družstev a druhé družstvo se umístilo na krásném 2. místě též z patnácti družstev. Všichni zúčastněný měli velkou radost.