Autor
Ilona Kružíková

Author

Ilona Kružíková

Share

Počasí nám přálo a tak jsme si s klienty venku zasoutěžili, například ve hře cvrnkané, navlékání korálků, víčka a poznávání fotografii.