soutěžení venku

By | 12.6.2022

Počasí nám přálo a tak jsme si s klienty venku zasoutěžili, například ve hře cvrnkané, navlékání korálků, víčka a poznávání fotografii.