Sázení květin

By | 27.7.2015

V průběhu května jsme od pana J. Káry  dostali sponzorským darem květiny, které jsme  s uživateli sázeli do truhlíků. Tímto všem moc děkujeme.