Autor
Ilona Kružíková

Author

Ilona Kružíková

Share

Ve středu 8.1.2020 nás navštívil zástupce faráře pan Horsák, a obohatil nás svými zážitky a znalostmi z poutní cesty  z Jeruzaléma. Poutavé vyprávění doplnil promítanými fotografiemi. Děkujeme za návštěvu.