Název projektu : Domov důchodců Šluknov, p.o.
Rekonstrukce ubytovacího pavilonu
Realizátor : Ústecký kraj
Finanční zdroj : Regionální operační program NUTS II Severozápad
9.1. Regenerace a rozvoj měst
9.1.3. Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů
Celkové náklady projektu : 36 586 939,40 Kč
Výše dotace z Evropského
fondu pro regionální rozvoj
a státního rozpočtu ČR:
32 400 098,26 Kč
Termín realizace projektu : 3.7.2007 – 29.6.2010
Partner projektu : Domov důchodců Šluknov p.o.