PŘÍSTAVBA VÝTAHU NA PAVILONU C (středisko Krásná Lípa)

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo národní program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Jedním z cílů (Cíl 3) tohoto programu je podpora mobility a to podporou následujících aktivit:

• Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, které usnadňují překonávání výškových rozdílů.

Instalace nového výtahu proběhla na pavilonu C, jedná se o dvoupodlažní budovu, která slouží k ubytování klientů. Ke stávající budově byl venkovní přístavbou vybudován osobní výtah, který má výstupní a nástupní stanice v 1.NP a 2. NP. Spolu s přístavbou výtahu byla upravena střecha k přístavbě výtahu a položena nová střešní krytina na celou střešní plochu pavilonu C.

Současně s instalací výtahu došlo k rekonstrukci ubytovacích prostor ve 2.NP. Původní ubytovací prostory se skládaly s pěti pokojů. Původní toalety a koupelny byly nevhodně řešeny a nebyly součástí pokojů. Rekonstrukcí ubytovacích prostor došlo ke změně dispozic pokojů a koupelen. Vznikly 4 prostorné dvoulůžkové pokoje, každý pokoj má svoji koupelnu s WC. Součástí rekonstrukce byla instalace EPS (elektronické poplachové signalizace) v celém objektu pavilonu C.

Instalací výtahu došlo ke zkvalitnění zázemí pro ubytované klienty a personál, zejména pro jejich přesun po celém objektu, který je nyní bezbariérový. Nově vzniklé ubytovací prostory ve 2.NP výrazně zlepší komfort ubytovaných klientů.