Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B v Krásné Lípě

Název projektu : Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o., Krásná Lípa
Dokončení rekonstrukce pavilonu A a B
Realizátor : Ústecký kraj
Finanční zdroj : Regionální operační program NUTS II Severozápad
9.1. Regenerace a rozvoj měst
9.1.3. Infrastruktura v oblasti lidských zdrojů
Celkové náklady projektu : 52 482 078 Kč
Výše dotace z Evropského
fondu pro regionální rozvoj
a státního rozpočtu ČR:
42 861 640 Kč
Termín realizace projektu : 1.10.2008 – 31.1.2010
Partner projektu : Domov důchodců a ústav sociální péče, p.o., Krásná Lípa