Autor
Ilona Kružíková

Author

Ilona Kružíková

Share

Po menším rozvolnění s klienty v klubovně procvičujeme různé obrázky na paměť.