Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

Ani letos jsme na Velikonoce nezaháleli a věnovali svůj čas tematickému tvoření a povídání si o těchto svátečních dnech. Do květináčů jsme zasadili osení, ke kterému jsme vytvořili zápichy, vyzdobili si společenskou místnost papírovými zajíčky, zvelebili prostory chodeb
a vstupní haly jarními dekoracemi, společně tvořili malované kraslice, nechybělo ani pletení pomlázek a v neposlední řadě jsme si připomněli velikonoční zvyky, tradice i celou podstatu Velikonoc a přivítali tak jarní období.