Pravidla pro vycházení klientů v nouzovém stavu

By | 16.12.2020

Vážení,

dle usnesení Vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 č. 1325 jsou dány podmínky pro vybrané druhy sociálních služeb.

S účinností od 16. 12. 2020 byl pro klienty zrušen zákaz vycházení ze zařízení Domova pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o., a to s podmínkami, které platí po dobu trvání nouzového stavu:

  • Vycházka do 6 hodin je umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19,
  • Klient Domova pro seniory používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
  • Vycházka nad 6 hodin je umožněna, po návratu bude klient umístěn do izolace a do minimálně 4 dnů, bude proveden první antigenní test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; izolace bude ukončena v případě negativních výsledků obou testů,
  • V případě požadavku klienta na pobyt mimo zařízení, je nutné mít toto předem dohodnuto se sociální pracovnici tak, aby byl po návratu zajištěn izolační pokoj,
  • V případě, že klient bude pobývat mimo zařízení minimálně 7 dní, je nutné mít potvrzení o provedeném antigenním testu. Po návratu klienta platí stejná výše zmíněná pravidla.
  • V případě dotazů kontaktujte sociální pracovnici:

Ing. Iveta Krejčíková – tel.723 905 011 – e-mail: krejcikova@dsskl.cz  (středisko Šluknov)

Mgr. Kristína Lehrlová – tel. 602 787 095 – e-mail: lehrlova@dsskl.cz (středisko Krásná Lípa)

 

Prosím všechny rodinné příslušníky, ke svým blízkým se doma chovejte stejně, jako při návštěvě v zařízení, tj. nevystavujte je rizikovým kontaktům a dbejte na používání respirátorů. 

Návštěvy v zařízení je možné uskutečnit stále jen za dodržení pravidel, a to po předchozím objednání viz Pravidla pro návštěvy

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dagmar Hluchá

Ředitelka DPS Šluknov – Krásná Lípa