Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

S účinností ode dne 14. 03. 2022 se ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 18. listopadu 2021, č. j. MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN, (podmínky návštěv u poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb),

Dále platí povinnost, že každá návštěva bude mít po dobu návštěvy na sobě respirátor třídy FFP2 nebo KN94 bez výdechového ventilu.

Mgr. Dagmar Hluchá

ředitelka