PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

By | 30.6.2021

Od 1. 7. 2021 je zrušen rezervační systém pro návštěvy a návštěvní doba

Návštěvy budou probíhat neomezeně, ale za daných pravidel stanovena dle Mimořádného opatření s účinností ode dne 9. 7. 2021: 

 • Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
 • Osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.
 • Osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
 • Osoba, která v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID – 19 a doloží o tom doklad, nemusí předkládat výše uvedený test.
 • Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID – 19 a doloží národní certifikát o provedeném očkování nebo národní certifikát o dokončeném očkování a u očkování uplynulo:
 • a)od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví příznaky onemocnění.
 • b)od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví příznaky onemocnění.

Pravidla pro návštěvy:

 • Navštěvující osoba na recepci odevzdá některé z výše uvedené potvrzení, dále vyplní potvrzení o bezinfekčnosti a bude změřena teplota, pokud bude vyšší než 37,5°C – nebude návštěva uskutečněna.
 • Každá návštěva bude mít po dobu návštěvy na sobě respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.
 • Při odchodu se návštěva odhlásí na recepci.

Návštěvy nelze povolit u klientů, kteří jsou aktuálně v izolaci nebo karanténě. Toto trvá, dokud izolace či karanténa neskončí.

Žádáme, aby návštěvníci respektovali daná pravidla a chránili tím zdraví našich klientů i zaměstnanců.

Děkuji za pochopení a spolupráci

Mgr. Dagmar Hluchá

ředitelka