PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

Rezervace návštěv na níže uvedených kontaktech, ve všední dny od 10:00 do 12:00 hodin.

Ing. Iveta Krejčíková – tel.723 905 011 – e-mail: krejciková@dsskl.cz (středisko Šluknov)

Mgr. Kristina Lehrlová – tel. 602 787 095 – e-mail: lehrlova@dsskl.cz (středisko Krásná Lípa)

Bez předchozí rezervace dne a hodiny, nebude návštěvník vpuštěn do areálu

S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání se omezují v zařízení Domova pro seniory návštěvy klientů, tak že návštěvu lze připustit jen za podmínky:

 • Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem.
 • Osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.
 • Osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.
 • Osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
 • Osoba, která v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID – 19 a doloží o tom doklad, nemusí předkládat výše uvedený test.
 • Osoba předloží certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 22 dnů, přičemž nejeví příznaky onemocnění.

Návštěvy jsou povoleny pouze na těch pavilonech, kde není nařízena karanténa.

Důrazně žádáme o zvážení návštěvy v případě, že se u Vás vyskytl jakýkoliv příznak onemocnění. Naším cílem je ochránit zdraví našich uživatelů a zajistit plynulý chod zařízení, proto prosím buďte zodpovědní.

Pravidla pro návštěvy:

 • Návštěvy budou probíhat v době od 14.00 – 17.00hod
 • Návštěvy se uskuteční na pokoji klientů a venkovních prostorách areálu Domova pro seniory
 • Počet návštěv je omezen maximálně na 2 osoby /uživatel, návštěva může trvat max. 60 minut
 • Každé navštěvující osobě bude při vstupu do areálu na recepci provedena kontrola zarezervovaného termínu, změřena teplota, pokud bude vyšší než 37,5°C – nebude návštěva uskutečněna. Návštěvník zde odevzdá požadovaná potvrzení
 • Návštěva se nebude pohybovat volně po areálu, ale bude pracovníkem recepce odvedena na příslušný pavilon, kde bude předána službu konajícímu personálu, který ji odvede na určené místo
 • Před vstupem projde každá navštěvující osoba desinfekční zónou
 • Každá návštěva bude mít po dobu návštěvy na sobě respirátor třídy FFP2 nebo KN94 bez výdechového ventilu, který přinese
 • Při odchodu se návštěva odhlásí na recepci
 • Po každé návštěvě bude probíhat desinfekce pokoje

Žádáme, aby návštěvníci respektovali daná pravidla a chránili tím zdraví našich klientů i zaměstnanců.

Děkujeme

Mgr. Dagmar Hluchá

ředitelka