PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

By | 24.5.2021

S účinností ode dne 24. května 2021 se mění mimořádné opatření ze dne 11. května 2021, č.j. MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN, a to takto:

Návštěvy jsou povoleny pouze na těch pavilonech, kde není nařízena karanténa.

Důrazně žádáme o zvážení návštěvy v případě, že se u Vás vyskytl jakýkoliv příznak onemocnění. Naším cílem je ochránit zdraví našich uživatelů a zajistit plynulý chod zařízení, proto prosím buďte zodpovědní.

Rezervace návštěv na níže uvedených kontaktech, ve všední dny od 10:00 do 12:00 hodin.

Ing. Iveta Krejčíková – tel.723 905 011 – e-mail: krejciková@dsskl.cz (středisko Šluknov)

Mgr. Kristína Lehrlová – tel. 602 787 095 – e-mail: lehrlova@dsskl.cz (středisko Krásná Lípa)

Bez předchozí rezervace dne a hodiny, nebude návštěvník vpuštěn do areálu

 • Osoba přicházející na návštěvu předloží potvrzení o negativním výsledku testu RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV -2, ne starší jak 48 hodin před zahájením návštěvy. (můžete využít odběrová místa Covid -19, jejichž seznam naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ nebo se obrátit na svého praktického lékaře)
 • Osoba, která v době 180 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID – 19 a doloží o tom doklad, nemusí předkládat výše uvedený test.
 • Osoba, která byla očkována proti onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19“ a doloží, že:
 • a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
 • b) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
 • c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Pravidla pro návštěvy:

 • Návštěvy budou probíhat v době od 14.00 – 17.00hod
 • Návštěvy se uskuteční na pokoji klientů a venkovních prostorách areálu Domova pro seniory
 • Počet návštěv je omezen maximálně na 2 osoby /uživatel, návštěva může trvat max. 60 minut
 • Každé navštěvující osobě bude při vstupu do areálu na recepci provedena kontrola zarezervovaného termínu, změřena teplota, pokud bude vyšší než 37,5°C – nebude návštěva uskutečněna. Návštěvník zde odevzdá požadovaná potvrzení
 • Návštěva se nebude pohybovat volně po areálu, ale bude pracovníkem recepce odvedena na příslušný pavilon, kde bude předána službu konajícímu personálu, který ji odvede na určené místo
 • Před vstupem projde každá navštěvující osoba desinfekční zónou
 • Každá návštěva bude mít po dobu návštěvy na sobě respirátor třídy FFP2 nebo KN94 bez výdechového ventilu, který přinese
 • Při odchodu se návštěva odhlásí na recepci
 • Po každé návštěvě bude probíhat desinfekce pokoje

Donáška potravin, nápojů, hygienických potřeb je povolena

Žádáme, aby návštěvníci respektovali daná pravidla a chránili tím zdraví našich klientů i zaměstnanců.

Děkujeme

Mgr. Dagmar Hluchá

ředitelka