PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

By | 13.4.2021

Na základě mimořádného opatření MZČR Č. j.: MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2021 jsou stanoveny pravidla návštěv v Domově pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. a to s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání

Pravidla pro návštěvy po ukončení nouzového stavu zůstávají nezměněna – jedná se o překlopení opatření pod rámec tzv. pandemického zákona tedy č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

Návštěvy jsou povoleny pouze na těch pavilonech, kde není nařízena karanténa.

Důrazně žádáme o zvážení návštěvy v případě, že se u Vás vyskytl jakýkoliv příznak onemocnění. Naším cílem je ochránit zdraví našich uživatelů a zajistit plynulý chod zařízení, proto prosím buďte zodpovědní.

Rezervace návštěv na níže uvedených kontaktech, ve všední dny od 10:00 do 12:00 hodin.

Ing. Iveta Krejčíková – tel.723 905 011 – e-mail: krejciková@dsskl.cz (středisko Šluknov)

Mgr. Kristína Lehrlová – tel. 602 787 095 – e-mail: lehrlova@dsskl.cz (středisko Krásná Lípa)

Bez předchozí rezervace dne a hodiny, nebude návštěvník vpuštěn do areálu

 • Osoba přicházející na návštěvu předloží potvrzení o negativním výsledku testu RT – PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV -2, ne starší jak 48 hodin před zahájením návštěvy. (můžete využít odběrová místa Covid -19, jejichž seznam naleznete na https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/ nebo se obrátit na svého praktického lékaře)
 • Osoba, která v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID – 19 a doloží o tom doklad, nemusí předkládat výše uvedený test.
 • Předloží certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední nutné dávky očkovací látky dle očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dnů, přičemž nejeví příznaky onemocnění
 •  Z kapacitních důvodů se návštěvník nemůže podrobit testování v našem zařízení POC testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2, – V případě změny Vás budeme informovat. Sledujte naše webové stránky.

Pravidla pro návštěvy:

 • Návštěvy budou probíhat v době od 14.00 – 17.00hod
 • Návštěvy se uskuteční na pokoji klientů a venkovních prostorách areálu Domova pro seniory
 • Počet návštěv je omezen maximálně na 2 osoby /uživatel, návštěva může trvat max. 60 minut
 • Každé navštěvující osobě bude při vstupu do areálu na recepci provedena kontrola zarezervovaného termínu, změřena teplota, pokud bude vyšší než 37,5°C – nebude návštěva uskutečněna. Návštěvník zde odevzdá požadovaná potvrzení
 • Návštěva se nebude pohybovat volně po areálu, ale bude pracovníkem recepce odvedena na příslušný pavilon, kde bude předána službu konajícímu personálu, který ji odvede na určené místo
 • Před vstupem projde každá navštěvující osoba desinfekční zónou
 • Každá návštěva bude mít po dobu návštěvy na sobě respirátor třídy FFP2 nebo KN94 bez výdechového ventilu, který přinese
 • Při odchodu se návštěva odhlásí na recepci
 • Po každé návštěvě bude probíhat desinfekce pokoje

Donáška potravin, nápojů, hygienických potřeb je povolena, ale pouze v původním obalu, neboť projde desinfekcí.

Žádáme, aby návštěvníci respektovali daná pravidla a chránili tím zdraví našich klientů i zaměstnanců.

Děkujeme

Mgr. Dagmar Hluchá

ředitelka