Polohování dle bazální stimulace

By | 20.9.2023

V našem zařízení se plně věnujeme bazální stimulaci. Bazální stimulací se snažíme pochopit potřeby klienta a navodit pocit bezpečí. Nejčastěji polohujeme klienty do polohy hnízda, která je vhodná zejména pro ležící klienty.