PODĚKOVÁNÍ JEŽÍŠKOVÝM VNOUČATŮM

By | 16.1.2018

Chtěli bychom mockrát poděkovat za projekt Ježíškova vnoučata. Je neuvěřitelné, že téměř všechna přání pro naše klienty byla splněna.

A jak probíhalo darování u nás v Domově?

Jedním z přání byl polohovací invalidní vozík pro naši klientku paní Jindřišku. Paní Jindřiška žije u nás v Domově již neuvěřitelných 21 let. Je to velmi společenská žena a ráda svůj veškerý čas tráví ve společnosti ostatních obyvatel Domova. Dokud to bylo možné, účastnila se kulturních akcí i mimo Domov. Bohužel vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, kdy není schopna se na delší dobu posadit do klasického invalidního vozíku, je o toto ochuzena. Jejím velkým přáním byl polohovací invalidní vozík, na který neměla peníze. Objevili se však manželé Jarešovi se svými kamarády a kolegy s práce (celkem 50 lidí), kteří se stali Ježíškovými vnoučaty a paní Jindřišce její přání splnili. Spojili se se společností DMA Praha a zmínili, že jsou Ježíškova vnoučata. Jan Vacek tento projekt vřele přivítal, a dokonce dal na polohovací vozík slevu a poskytl perfektní servis. Při samotném předání byla paní Jindřiška upřímně dojatá a vážně šťastná. Už se těší, až znovu bude trávit svůj život plnohodnotně ve společnosti lidí, které má ráda. Je úžasné, že tito lidé si vybrali právě paní Jindřišku, která to ve svém životě neměla vůbec snadné. Jsme za ně společně s paní Jindřiškou upřímně rádi a hřeje nás u srdce, že takoví lidé existují a dokáží vykouzlit úsměv na tváři našim seniorům.

Tímto ještě jednou děkujeme všem dárcům, kteří si vybrali právě naše klienty. Děkujeme ale i všem ostatním, kteří se na tomto projektu podílejí, je to od vás všech moc hezké.