Pěvecký kroužek

By | 17.2.2015

Uživatelé se každou středu v týdnu zúčastňují v aktivizační místnosti pěveckého kroužku. Kroužek je navštěvován v hojném počtu. Všem zúčastněným děkujeme za příjemně strávené chvilky.