Pálení čarodějnic

By | 22.5.2018

Naši údržbáři nám za budovou „C“ připravili velké ohniště s vatrou, kde jsme spálili naší vyrobenou čarodějnici. Počasí nám přálo, a tak se sešla hojná účast. Opékali jsme buřty, poslouchali country muziku a v příjemné atmosféře poseděli u ohně.