Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

24. 6. V tento den jsme na společenské místnosti v odpoledních hodinách oslavili narozeniny naší milé klientky paní Víznerové. Pogratulovat jí přišli nejbližší přátelé domova, kteří s oslavenkyní též poseděli a pochutnali si na výborném pohoštění, které zajistily aktivizační pracovnice. Po celou dobu oslavy panovala příjemná sváteční atmosféra.