Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

Během května proběhlo několik oslav narozenin. Oslavenci měli velkou radost nejen ze společného setkání, ale také z přípravy a blahopřání.