Nové mimořádné opatření KHS

By | 24.7.2020

Nařízení Krajské hygienické stanice platné od 24. 7. 2020

Mimořádným opatřením se nařizuje:

  • Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.
  • Zákaz se nevztahuje na:
    a) děti do dvou let věku,
    b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu,
    c) pacienty po dobu nezbytnou nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb,
    d) zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.