Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

Vždy v pondělí nás navštívily děti z DD Krásná Lípa. Měly pro nás připravené známé české písně, které jsme si společně zazpívali. Také my jsme si pro děti připravili podzimní vyrábění. Děti si poté výrobky odnesly nebo darovaly někomu z klientů. Po celé odpoledne převládala pozitivní energie a klienti byli velice dojati z dětí. Budeme se opět těšit na jejich milou návštěvu.