Muzikoterapie s pomůckami

By | 30.4.2018

Při muzikoterapii využíváme rytmické pomůcky, které uživatelkám pomáhají určovat rytmus, intenzitu a délku zvuku. Uživatelky při této aktivitě vymýšlí různé rytmické celky s opakováním. Tato činnost navozuje soustředěnost a vlastní zvukovou a rytmickou tvorbu, nebo vyťukávání známých písní, při kterých si společně zazpíváme.