Muzikoterapie

By | 12.4.2021

11. 3. Tradiční aktivitou u nás bývá muzikoterapie, klientům se rozdali jednoduché hudební nástroje (bubínky, dřívka, chrasticí vajíčka apod.) a za tohoto hudebního doprovodu si každý zazpíval známé lidové písničky.