Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

  1. 11. Jako předešlí měsíc i tento celebroval Mši svatou kněz páter Antonín Koman. U klientů velmi oblíbená duchovní činnost.