Autor
Ilona Kružíková

Author

Ilona Kružíková

Share

Po celém světě se slaví 8.3. Mezinárodní den žen, a jinak tomu není ani v našem domově. Pro naše klienty se vždy jedná o přátelské posezení plné zábavy, které nám přišli zpříjemnit krásným vystoupením, přáníčkem i kytičkou děti ze zdejší Mateřské školy. Tímto moc děkujeme dětem a učitelkám  z oddělení kuřátek a sluníček.