Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

Zavedli jsme na přání klientů literárně hudební pásmo a nazvali ho Literárně hudebním koutkem. V tato pravidelná, páteční odpoledne si vždy představíme díla a život jednoho spisovatele či básníka a jednoho skladatele, či hudebníka. Povídáme si, sdílíme naše vědomosti, čteme, přednášíme. Vždy si i nějaké dílo pustíme ze záznamu, ať už hudbu, či přednes básně, nebo části z knihy. Všichni jsou z našeho „koutku“ nadšení a nás to opravdu velmi těší i baví.