Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

V místním pečovatelském domě opět začala Jóga pro seniory, na kterou i my rádi docházíme. Jedná se o jednoduché protahovací a relaxační cvičení pod vedením Mgr. Ireny Kubicové. Tentokrát jsme přišli v hojném počtu, což svědčí o tom, že jsme se na podzimní jógu velmi