jarmark ve Stadicích

V sobotu 12.5.2018 jsme s klienty našeho domova  jeli na prodejní jarmark, který se konal  na prostranctví národní kulturní památky Královské pole s pomníkem Přemysla Oráče ve Stadicích. Kde se   uskutečnilo již 14. setkání zemědělců , lesnické a zemědělské generace.