Individuální aktivizace

By | 24.3.2022

Klientům nabízíme jednoduchá protahovací cvičení a cvičení s pomůckami. Při cvičení používáme různé cvičební pomůcky, jako jsou míčky, overbally a šátky. Pohybem získáváme zlepšení fyzické kondice a samozřejmě i nálady. Na cvičení se každý vždy těší.