Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

Od 5.3.2020 kdy byl vydán zákaz návštěv pro Domovy seniorů Šluknov – Krásná Lípa, p. o., se obyvatelé našeho domova ocitli téměř v izolaci, mnozí byli zvyklí na téměř každodenní návštěvy svých blízkých, na spoustu výletů, kulturních akcí, vzájemného setkávání a mnohých dalších aktivit, které od tohoto data byly postupně utlumovány v rámci mimořádných opatření, tak jako celý život v naší zemi.

Pro nás nastalo období shánění dezinfekce a OOP, abychom dokázali ochránit naše zaměstnance a hlavně celou naši klientelu. Začátky byly nelehké, ale v krátké době, především díky našim zaměstnancům, kteří začali šít roušky a celé řadě dárců, kteří k nám roušky přinášeli, jsme mohli vzniklou situaci zdárně řešit.

Chtěla bych touto cestou poděkovat především našemu zřizovateli Krajskému úřadu Ústeckého kraje za pravidelné přerozdělování OOP, MÚ Šluknov – roušky, dezinfekce, ochranné štíty, MÚ Krásná Lípa – roušky, dezinfekce, panu Mgr., Bc. Petru Barcalovi, MBA. – roušky, nákup ovoce pro klienty, paní Kateřině Brabcové – roušky, vlhčené ubrousky, dezinfekce, bezdotykové teploměry, panu Liboru Fejsákovi za dodání ochranných štítů, Musher klub JCC – bezdotykové teploměry, paní Lence Havlíčkové, Dagmar Černé, Lucii Taiblové, Janě Bílé, Pavle Schneiderové, paní Chalupné, Záklasníkové, Brožové a všem dalším nejmenovaným za ušití roušek.

Dále bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, stojícím v první linii, za profesionální péči o naše klienty.

Všem našim klientům a jejich rodinám děkuji za trpělivost a přeji všem, aby se již brzy mohli setkávat.

Závěrem bych chtěla zmínit, že 16.4.2020 proběhlo testování všech zaměstnanců organizace s výsledkem negativní.

                                                                                                                                                                                       Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka DPS