Autor
Kristina Lehrlová

Author

Kristina Lehrlová

Share

Od 5. 3. 2020 kdy byl vydán zákaz návštěv pro Domovy seniorů Šluknov – Krásná Lípa, p. o., se obyvatelé našeho domova ocitli téměř v izolaci, mnozí byli zvyklí na téměř každodenní návštěvy svých blízkých, na spoustu výletů, kulturních akcí, vzájemného setkávání a mnohých dalších aktivit, které od tohoto data byly postupně utlumovány v rámci mimořádných opatření, tak jako celý život v naší zemi.
Pro nás nastalo období shánění dezinfekce a OOP, abychom dokázali ochránit naše zaměstnance, a hlavně celou naši klientelu. Začátky byly nelehké, ale v krátké době, především díky našim zaměstnancům, kteří začali šít roušky a celé řadě dárců, kteří k nám roušky přinášeli, jsme mohli vzniklou situaci zdárně řešit.

Touto cestou bych chtěla poděkovat především:
– Zřizovateli Krajského úřadu Ústeckého kraje za pravidelné přerozdělování OOP
– MÚ Krásná Lípa – roušky, dezinfekce
– panu Mgr., Bc. Petru Barcalovi, MBA. – roušky, nákup ovoce pro klienty
– paní Kateřině Brabcové – roušky, vlhčené ubrousky, dezinfekce, bezdotykové teploměry
– panu Liboru Fejsákovi za dodání ochranných štítů
– Musher klub JCC – bezdotykové teploměry
– Společnosti Slevomat (panu Knappovi) – roušky
– Magistrátu města Děčín – panu Ing. Jiřímu Andělovi, CSc. – velikonoční perníky
– TJ Krásná Lípa – roušky
– Kostce Krásná Lípa – roušky
– Schrödingerůvu institutu Rumburk – roušky
– ZŠ Dolní Podluží – roušky
– a mnohým rodinným příslušníkům našich klientů kteří darovali roušky

Dále bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, stojícím v první linii, za profesionální péči o naše klienty.

Všem našim klientům a jejich rodinám děkuji za trpělivost a přeji všem, aby se již brzy mohli setkávat.

Závěrem bych chtěla zmínit, že 16.4.2020 proběhlo testování všech zaměstnanců organizace s výsledkem negativní.

Mgr. Dagmar Hluchá, ředitelka DPS