Den úcty ke stáří v Kulturním domě v Krásné Lípě

10.11.2018 pořádalo město Krásná Lípa, jako již tradičně, v místním Kulturním domě „Den úcty ke stáří“. S radostí jsme se této společenské akce zúčastnili, a to v hojném počtu. K tanci a poslechu hrála kapela PELETON, město zajistilo pro všechny seniory výborné pohoštění. Hezky jsme se pobavili a kdo mohl, tak si i zatancoval. Velmi bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.